De ARN-bedrijven hebben in 2017 98,6% van de afgedankte auto’s een nieuwe toepassing gegeven. Dat blijkt uit het recentelijk uitgebrachte duurzaamheidsverslag van ARN (Auto Recycling Nederland).

Wettelijke verplichting
Volgens ARN is hiermee ruimschoots de wettelijke verplichting om 95% van het gewicht van een afgedankte auto nuttig toegepast. In totaal werden er 196.252 afgedankte auto’s verwerkt; in 2016 waren er dat nog 185.740. In totaal is daarmee ruim 200 miljoen kilo materiaal op verantwoorde wijze hergebruikt. Een relatief nieuw onderdeel in auto’s zijn autobatterijen.

PST-fabriek
Het behaalde percentage van 98,6% bestaat voor 87,1% uit hergebruik als product of als materiaal en voor 11,5% uit nuttige toepassing door bijvoorbeeld energieterugwinning. Het resultaat is mede te danken aan de Post-Shredder Technologie (PST) fabriek die ARN sinds 2011 in bedrijf heeft en die de laatste lastige procenten behaalt om aan de doelstelling te kunnen voldoen. Het afgelopen jaar heeft de PST-fabriek 15,8% (2016: 14,7%) aan de recyclingprestatie bijgedragen.

Het recyclingsysteem wordt gefinancierd door de recyclingbijdrage die wordt betaald bij de aanschaf van een nieuwe auto. ARN verwacht dat de recyclingbijdrage de komende jaren stapsgewijs omlaag kan van 40 euro in 2018 naar 35 euro per auto in 2020.